Attackgurka om pengar

Någon frågade mig om hur man spelar attackgurka om pengar. Självklart kan man själv hitta på sina egna regler angående detta, men så här brukar vi göra i mitt stenhårda gäng.

Sätt en summa per poäng, jag tycker att 5-10 kr är en bra limit. Då kan förlusten bli som max 310kr per skalle (med 10 kr / poäng). Så här funkar det.

En spelare åker ju som bekant ut när man passerar 31 poäng. Om vi ponerar att vi är 4 spelare, och den förste spelaren åker ut när ställningen bland de övriga 3 är 5 poäng, 8 poäng och 20 poäng, så ska den som åker ut betala mellanskillnaden till den som leder vid tillfället, gånger den satta poängsummar. I exemplet ovan: 31p-5p = 26p x 10k = 260kr till spelaren som leder.

När nästa åker ut så kanske ställningen hos de återstående 2 spelarna är 18p och 23p. Då är mellanskillnaden till den som leder alltså 13p (31-18=13), vilket ger 130kr till ledaren. 

Med detta upplägg är det alltså inte nödvändigtvis viktigast att vinna hela spelet, utan snarare att leda så stor del av omgången som möjligt.

Ett annat alternativ är såklart "winner takes all", dvs efter att hela spelomgången är slut så betalar varje spelare mellanskillnadssumman till slutsegraren, inte till den som ledde vid tidpunkten. Hela principen med mellanskillnadspoäng är alltså den samma, men det är slutsegraren som får degen.

Som en extra skön kläm så anser jag att det ska kosta kaka att bli sittande med Ess och åka ut med det (då är man helt enkelt usel på attackgurka, eller i alla fall jävligt ägd) och därför kostar det alltid 500kr att torska på Ess. 

Så brukar vi spela i alla fall, har ni andra sköna tips om hur man på bästa sätt ruinerar sina kamrater så är alla idéer välkomna! :)

Attack-gurka

Här kommer en blogg till alla mina kortspelande vänner. Jag har förstått att väldigt få av er, typ ingen utanför min bekantskapskrets, känner till den variant av Gurka som vi kallar Mördar-gurka eller Attack-gurka. Detta är enligt mig det överlägset roligaste kortspel jag vet och är minst lika taktiskt som Hold Em. Det går dessuom fint att spela om pengar.. :) 

Jag känner att detta är min plikt, jag måste helt enkelt lägga ut reglerna här:

Antal spelare: 2 eller fler (ju fler spelare desto roligare spel men det går att spela på 2)


Antal kort:
52, ingen joker


Given:
Varje spelare ska ha 6 kort.


Kortens värde:
Färgen spelar ingen roll, så det räcker med att sortera upp korten efter vanlig valörordning, d v s esset är högst tvåan är lägst. (Det finns dock ingen mördargurkaspelare av rang som sorterar korten, på så sätt blir man lättläst när man lägger ut korten.)


Observera:
Essen har en speciell betydelse i Gurka. När ett ess spelas ut, måste du lägga ditt lägsta kort, även om du själv sitter med ess på handen.


Det här går spelet ut på:
Att i allra sista spelet ha det lägsta kortet kvar på handen eller i varje fall inte sitta med det högsta. Den som får det sista sticket har nämligen förlorat och får det antal poäng som kortet är värt. Om två spelare har samma valör på det sista kortet får båda spelarna ta samma poäng. Den som först går över 31 har förlorat och spelet går vidare tills endast en vinnare står kvar. Om någon visar ett Ess som sista kort så har denne automatiskt förlorat.


Spelregler:
Förhand spelar ut ett kort. Den som sitter näst i tur har två alternativ. Han kan sticka över med det kort som ligger närmast över det lagda kortet, eller lägga det lägsta han har på handen. Om spelaren har exakt samma valör på handen som det utspelade kortet så MÅSTE han lägga det kortet.


Exempel: Om förste spelaren lägger en 7:a måste näste denne lägga en 7:a om han har någon sådan. Har han inte det kan han välja, det som är närmast över 7 eller det lägsta han har på handen. Du får inte lägga Ess på Ess.


Därefter går spelet vidare till nästa spelare och det är alltid det högsta kortet på bordet som styr spelet. När alla spelare lagt ut ett kort och rundan är avslutad så börjar spelet om med att den som blev hög, dvs "vann sticket" får lägga ett nytt kort. Om en spelare lagt samma valör som en annan spelare, och detta är den högsta valören, så räknas det senast lagda kortet som "hög" och denne spelare börjar nästa runda.


Den som inte KAN sticka över MÅSTE lägga sitt lägsta kort. Det handlar alltså enbart om att få motspelarna att bli av med sina lägsta kort, eller i alla fall att få ett lägre kort kvar än sina motspelare. Det är därför ofta taktiskt riktigt att försöka spela ut mellankorten i början. (Du måste ju ha något högt kort på handen också, så du kan sticka över och inte tvingas lägga ditt lägsta hela tiden.)


The Twist at the end:

Det är den här delen som gör spelet så outsägligt taktiskt. Detta är inte svårt och sitter snart i ryggmärgen, men kan verka lite krångligt till en början. Läs detta väl.


 

När alla spelare har 1 enda kort kvar och det är dags för att visa upp vilket kort man blivit sittande med som avgörande kort, kan förste spelaren (den som blev "hög" under föregående runda) bjuda sina motspelare på ytterligare en dimension. Denne kan då:


 

•1.      Helt enkelt lägga ut kortet och därmed tvinga alla andra spelare att visa sina kort. Den som då har högst valör får antalet poäng.


•2.      Bjuda (säga: "Bättre kort" eller "jag bjuder"). Detta betyder att spelaren lägger sitt kort uppochner utan att visa, och säger därmed att denne inte är säker på att inte vara sämst på bordet (ha högst kort kvar). Då måste näste spelare ta beslutet om huruvida denne är absolut bäst på bordet (har lägst kort kvar, det räcker i detta läge inte med att vara näst bäst eller att dela förstplatsen). Om spelaren är helt säker på att vara bäst på bordet så tar denne inte bjudningen utan lägger istället ut sitt kort. Då gör alla andra spelare detsamma.


Om spelare 2 inte heller är säker på att vara bäst på bordet går turen till spelare 3 som ska ta samma beslut, "är jag bäst på bordet eller inte"?. Därefter spelare 4, osv. Om ingen vid bordet vågar ta beslutet och tro att denne är bäst av alla på bordet, så muckas alla kort och man delar en ny omgång.


Om en spelare INTE tar bjudningen, dvs säger "aldrig, jag är bäst" och lägger ut sitt kort så MÅSTE denne också vara absolut bäst av alla spelare. Om spelaren som inte tar bjudningen är bäst så får den som är sämst ta sitt antal poäng, men om spelaren INTE är bäst får den spelaren ta DUBBLA antalet poäng denne har på sitt kort.


En överblick och spelet i korta drag:


Du måste alltid lägga närmast över eller det lägsta du har. Du får inte lägga Ess på Ess men måste lägga samma valör om du har en sådan på alla andra kort än Ess. När sista kortet ska spelas ut kan sista första spelaren "Bjuda", alltså välja att inte visa sitt kort och istället ge över bollen till näste spelare. Denne måste då antingen vara absolut lägst på bordet (inte dela) om den inte tar bjudningen och lägger ut, eller bjuda vidare till näste spelare som får ta samma beslut. Om alla bjuder så delas det om och spelas igen. Om det inte bjuds av någon spelare och denne också är bäst, så får den som har sämst kort ta antalet poäng denne har på handen. Om spelaren som inte tog bjudningen inte är bäst på bordet få denne ta sitt korts poäng x 2. Då "överlever" alltså den som har sämst på bordet, även om denne har Ess. Först över 31 poäng har förlorat och åkt ut.


Glasklart? :)


Spam

Titt som tätt så får man spam-mail, det bara är så. Idag fick jag ett spam-mail som på något konstigt sätt gräver sig under skinnet på en. Förr stod det ju ofta något specifikt i mailen, något man förväntades göra eller någon fil eller länk man skulle klicka på. Nu skickas det mest ut ett existensiellt budskap som antagligen är designat för att hålla oss vakna på nätterna, grubblandes. Idag kom detta:


Greetings.


Own with your co-worker

is an important one," said Dr. Kenneth

that I have beenSincerely, Travis Sutherland.

Vad menas? Jag kan inte sluta läsa, finns det något underliggande budskap här? :)

// theadmin - underbar och älskad av Allah


Get out much?

Jo jag vet att jag varit frånvarande ett bra tag. Efter en vecka som gräsänkling, involverande stora mänger vin och allmän bohemstuga med TV-spel och navelpillning, så ska jag försöka skaka igång skrivinspirationen igen. Just nu har den dock inte infunnit sig, så jag nöjer mig med att lägga in ett skönt Youtube-klipp. Frågan man ställer sig när man ser detta är kanske framförallt; "Hur har ni lyckats leva ett helt liv utan att greppa vissa faktum?". Eller helt enkelt, get out much?